سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
ایرج حسن زاده ناورودی – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
مهرداد خانمحمدی – استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
جاهده تکیه خواه – کارشناس ارشد جنگلداری، دانشگاه مازندران

چکیده:

پارک جنگلی حسن آباد سنندج با وسعت ۴۳۴/۶ هکتار از پارک های جنگلی دست کاشت در جنوب غرب شهر سنندج / پارک جنگلی حسن آباد سنندج باوسعت ۶ می باشد که در مجاورت قلعه تاریخی حسن آباد قرار دارد. با توجه به گسترش شهر سنندج و افزایش جمعیت آن، کمبود فضاهای سبز اطراف شهر گسترش آن در سالهای آتی امری اجتناب ناپذیر و ضروری خواهد بود . با توجه به این امر که برای مدیریت و استقرار هر گونه تسهیلات و امکانات باید علاوه بر مد نظر قرار دادن پتانسیل های طبیعی منطقه، آراء و نیازهای بازدیدکنندگان پارک نیز مورد توجه قرار گیرد در این مطالعه با استفاده از روش ارزشیابی اجتماعی – اقتصادی کلاوسون اقدام به بررسی نیازها و تقاضای تفرجی پارک شد. نتایج بررسی نشان داد که بیشترین درصد مراجعه کنندگان به پارک را مردان تشکیل می دهند و اکثر آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. ۸۰ درصد آنها برای بهبود امکانات پارک تمایل به پرداخت دارند .