سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز شهریاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج – دانشکده فنی

چکیده:

رفنار انسان نتیجه ی طرز فکر ، نگرش و باورهای او است . تفکر مقدم بر عمل است بنابراین پیش از هرگونه تصمیم گیری در مورد اعمل و رفتار بایستی به منبع تغذیه ی آن یعنی نوع تفکر پرداخت. زیرا هر انسان همان طور که می اندیشد رفتار می کند بدیهی است که اگر تفکر بدون انسجام و بر پایه ی توهم و خیال باشد عمل و نصمیم گیری نیز ناهنجار و فاقد کارایی و از نظر اجراء غیر ممکن خواهد بود این نوع تفکر درصدد فهم کل سیستم و اجزای آن روابط بین اجزا و کل و روابط بین کل با محیط آن فرا سیستم است. در این مقاله ابتدا به بررسی تفکر سیستمی ، نقاط قوت و ضعف و ضرورت بکارگیری آن در سیستمهای سخت دنیای امروز پرداخته و نقش و کاربردی که می تواند در تصمیم گیری مسائل پیچیده داته باشد بیان شده است. نتایج بدست آمده از این بررسی با نتایج استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی AHP مقایسه گردیده . از جمله روشهایی که می تواند به انتخاب تصمیم مناسب کمک کند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. این بروش بر اساس تحلیل مغز انسان برای مسائل پیچیده و فازی پیشنهاد گردید بطوریکخ کاربردهای متعددی از آن زمان تا کنون برای این روش مورد بحث قرار گرفته اند . فازی در درک به علت پیچیدگی پدیده ها بوجود می آید که بلافاصله قابل درک نیستند و در معنی به علت نسبت معانی است یعنی معنی پدید ها بستگی به عملکرد آنها در رسیدن به مقاصد مختلف دارد. AHP به دلیل اینکه روشی است منعطف ، قوی و ساده برای تصمیم گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد ، انتخاب بین گزینه هار ا با مشکل مواجه می سازد مورد استفاده قرار می گیرد. تفکر سیستمی به عنوان روشی که می توان از آن برای دستیابی به روش جدید تر و بهتر برای ایجاد راهبردها و حل مسائل تصمیم گیری و یافتن الگوها و تشخیص ریشه ی مشکلات ناشی از تصمیم گیری اشتباه به کار گرفت یک ضرورت علمی است. این تفکر به عنوان ابزار قدرتمندی برای حل مسائل و زبانی توانمند برای بهبود و تغییر روشهای معمول تفکر و تصمیم گیری در مورد مسائل پیچیده محسوب می شود. روش موثرتری از تفکر درباره سیستم ، هدفها ، محیط و اجزای آن است که روشی باری درک پیچیدگی های زندگی و تصمیم گیریهای پیچیده با فراگیری آسانتر مسائل جدید و یکسان سازی قوانین اساسی سیستمها ارائه می دهد و چهارچوبی برای تشخیص ، تجزیه تحلیل ، حل مسائل و نصمیم گیری در هر سیستم می باشد. نتایج حاصل از بررسی تحقییق نشان می هد تفکر سیستمی بر خلاف روشهای دیگر تصمیم گیری درباره ی مسائل ژیچیده که به تجزیه کردن کل به جز مساله پرداخته و سعی در بررسی و تحلیل موردی اجزا دارند. برای مدیریت پیچیدگی در عصر سیستمهای سخت از راه تاکید بر کل و روابط داخلی اجزا با یکدیگر و کل با محیط تلاش دارد همزمان با چشم اندازی برای درک نتایج کوتاه مدت و بلند مدت راهی باری مشاهده ی کل برای تصمیم گیری مناسب ، بهره ور و کارا ارائه می دهد.