سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید دانش آموز – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدحسن علم الهدائی – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد رادمهر – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از دغدغه های پژوهشگران تعلیم و تربیت، یادگیری معنادار ریاضی توسط فراگیران می باشد. لذا عوامی که بر عملکرد ریاضی فراگیران تأثیر می گذارد از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش های گذشته در زمینه آموزش ریاضی نشان داده است که فراگیران با اضطراب ریاضی بالا، عملکرد ریاضی ضعیف تری در مقایسه با افراد با اضطراب ریاضی پائین از خود نشان داده اند. همچنین دانش آموزان با دقت و نگرش ریاضی بالا در مقایسه با افراد با نگرش و دقت ریاضی پائین به طور معناداری عملکرد ریاضی بهتری از خود نشان داده ند. روش تحقیق در این پژوهش میدانی است و ۱۵۰ نمونه دانش آموزی در این پژوهش شرکت کرده اند. دانش آموزان از مقطع دوم راهنمایی شهرستان مشهد به طور تصادفی انتخاب شده اند. عملکرد ریاضی دانش آموزان با توجه به شاخصه های مختلف روانشناختی شان (اضطراب، دقت، نگرش ریاضی) در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند. یافته های پژوهش نشان دادند که عملکرد ریاضی دانش آموزان وابتسه به سطح اضطراب، دقت و نگرش ریاضی آنها می باشد. نتایج این پژوهش، یافته های پژوهش های قبلی در زمینه آموزش ریاضی را تأیید می کند.