سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

لطف اله فروزنده دهکردی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رسول ثانوی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

مدیریت اسلامی موضوعی است که ازدیرباز مورد تعلق خاطر همه کسانی بوده است که دل درگرو اسلام داشته اند براین اساس بسیایر کوشیده اند تا درجهت شناخت و معرفی این پدیده مهم گامی بردارند هریک ازاین افراد به بررسی بخشی ازاین موضوع پرداخته اند هدف ازتدوین این مقاله بررسی جایگاه انگیزش درمدیریت اسلامی با توجه به منابع غنی اسلام و وجه تمایز آن با مدیریت متداول است روش این پژوهش نظری و تحلیلی است سوال اصلی پژوهش این است که ایا میتوان با مطالعه منابع غنی اسلام به جایگاه واقعی انگیزش درمدیریت اسلامی درمقایسه با مدیریت متداول پی برد؟ به همین منظور بررسی آن از دیدگاه اسلام برمبنای آیات قران و نهج البلاغه ملاک عمل واقع شده است نتایج این پژوهش حاکی از این است که داشتن نگرش الهی درامور و تمامی کارها عامل تعیین کننده درانگیزش افراد درمدیریت اسلامی است و این بدان معناست که یک جامعه اسلامی باد افراد وکارکنان آن به اموری برانگیخته شوند که آن امور رنگ الهی و معنوی به خود گرفته باشد و این همان وجه تمایز مدیریت اسلامی با مدیریت متداول است.