سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه براتیان قرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
محمد کرمانشاه – استاددانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مسئله راه بندان و عوارض منفی گسترده آن در یک شبکه حمل و نقل همواره مورد توجه بوده است. با توجه به هزینه های زیاد گسترش شبکه حمل و نقلی، مدیریت تقاضای حمل و نقل از جمله راه حلهای کم هزینه محسوب می شود. استفاده از اخبار ترافیکی جهت آگاهی رانندگان از شرایط ترافیکی، از روشهای مطرح در این زمینه در راستای کاهش ترافیک شهرهای بزرگ است. بررسی سیستم اطلاع رسانی ترافیکی رادیو که از اجزای سیستم اطلاع رسانی پیشرفته در حین سفر است و در تهران آن را با نام رادیو پیام می شناسند، موردنظر این مطالعه است. در همین راستا جنسیت که یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار بر پاسخگویی رانندگان می باشد، مدنظر قرار گرفته و نگرش دو پاسخگوی زن و مرد نسبت به اطلاعات ترافیکی رادیو پیام، جداگانه تحلیل می شود. بدین منظور جهت تهیه مدلهای مورد بررسی از مدل لوجیت رتبه ای استفاده می شود. در این مطالعه از اطلاعات گردآوری شده از سطح شهر تهران در سال ۱۳۸۴ که توسط پژوهشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف انجام شد، استفاده می گردد. از جمله نتایج مطالعه آن است که مالکیت وسیله نقلیه، گوش دادن به اطلاعات رادیو پیام، سطح درآمد و سن برای مردان و میزان تحصیلات و شغل کارمندی برای زنان، از عوامل مهم در نوع نگرش آنها در رابطه با اطلاعات ترافیکی رادیو پیام است