سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بتول شمس – اصفهان، سپاهانشهر
جمشید منصوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
محمود قاسمپوری – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی تربیت مدرس

چکیده:

تحقیق حاضر از مهر ماه ۱۳۸۷ لغایت خرداد ۱۳۸۸ در تالاب دریاچه سد حنا ، انجام شد. مساحت دریاچه بررسی شده بصورت میانگین یرابر با ۶۰۰ هکتار می باشد. در این دریاچه ۴۵ گونه پرنده شناسایی شد. و بطور متوسط ماهانه ۲۳۸۰ پرنده آبزی و کنارآبزی شمارش شد. تراکم متوسط پرنده ۱/۴ پرنده در هکتار بود. در طول این تحقیق در ماه های مختلف پرندگان متفاوتی گونه غالب منطقه را تشکیل می دادند. جمعیت عمده این دریاچه را مهاجران آبزی و کنار آبزی پاییزه تشکیل می داد. محاسبه مقادیر عددی شاخص های غنا و تنوع گونه ای این دریاچه نشان داد بیشترین و کمترین غنای گونه ای به ترتیب در ماه های فروردین و بهمن بوده است.