سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی پروری – کارشناس ارشد سازه، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
بهرخ حسنی هاشمی –
عبدالرضا سروقدمقدم –

چکیده:

در این مقاله ۴ نوع قالب خمشی ویژه فولادی با تراز ارتفاعی ۳،۶،۹ و ۱۲ طبقه که با طیف طرح استاندارد ۲۸۰۰ و طیف UBC طراحی شده اند را در نظر گرفته و هر یک از سازه ها تحت آنالیز غیر خطی استاتیکی قرار گرفته و رفتار غیر خطی آنها از جمله توزیع مفاصل پلاستیک و نمودار برش پایه – تغییر مکان بام را در نقطه تغییر مکان هدف برای ۴ نوع خاک استاندارد ۲۸۰۰ بررسی شده است. همچنین در محاسبه تغییر مکان هدف از طیف ۲۸۰۰ و طیف UBC استفاده شده و رفتار غیر خطی قاب ها نظیر توزیع مفاصل پلاستیک و تغییر مکان سازه ها که از اهمیت زیادتری در بررسی و مطالعه رفتار غیر خطی دینامیکی سازه ها در برابر زلزله برخوردار هستند مورد ارزیابی قرار گفته که نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که با افزایش Te، تغییر مکان هدف زیادتری را از سازه های ویژه طراحی شده با استاندارد ۲۸۰۰ نسبت به UBC انتظار داشته باشیم و این افزایش در سازه های بلند مرتبه بهتر دیده می شود و نیز آسیب پذیری سازه های طراحی شده با طیف ۲۸۰۰ نسبت به UBC بیشتر دیده می شود که نشان دهنده این است که بدست آوردن تغییر مکان هدف در این روش با استفاده از طیف طرح استاندارد ۲۸۰۰ نیاز به بررسی بیشتر دارد