سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین رضوی – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمد محجل – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
فاطمه زارع گلستانی – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه حسن رباط درباختر میمه در پهنه سنندج- سیرجان واقع شده است. سنگهای دگرگونی ناحیهای شامل مرمر، میکاشیست و کوارتزیت هستند در همبری توده نفوذی حسن رباط هاله دگرگونی ضعیفی بوجود آمده است. در این سنگها انواع گوناگون دگرشکلی دیده میشود. مهمترین مکانیسمهای دگرشکلی شامل برگوارگی، کلیواژشکنجی، ماکلهای دگرشکلی، تبلور مجدد دینامیکی با مهاجرت مرز دانهای، خاموشی موجی، میکا ماهی و حاشیه کرنشی است. در ریزرگههای داخل بلورها همزمان با کشش فیبرهای کوارتز، پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار و کلسیت رشد کرده است