سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشکان بقایی – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک،
مهرداد صالحی دوبخشری – کارشناس ارشد مهندسین مشاور ایران خاک، تهران، ایران

چکیده:

میخ کوبی و مهاری با بلوک های بتنی دو روش معمول جهت پایدار سازی گودهای عمیق شهری می باشد. استفاده از یک روش بهینه با کمترین ، هزینه و آسیب به سازه های مجاور همواره یکی از موارد مورد بحث کارشناسان می باشد. در این مقاله این دو روش جهت پایداری گودهای ۱۰، ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ متری در شرایط خاک هموژن مشابه تهران برای ارضاء دو معیار کنترل جابجایی سخت گیرانه و ساده بررسی و مقایسه شده اند در معیار سخت گیرانه آسیب اندکی به ساختمان مجاور وارد می شود و در معیار ساده ساختمانی اطراف گود وجود ندارد و به جابجایی حساس نمی باشد. طراحی در برابر زلزله بر اساس روش شبه استاتیکی بوده و بار افقی و قائم ناشی از زلزله به طور همزمان وارد گردیده است و اثر بار قائم نیز بررسی شده است. در این مقاله به مقایسه تغییر شکل های افقی و قائم در سطح و ارتفاع به این دو روش می پردازیم