سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر رهبری پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید محمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی زلزله

چکیده:

با توجه به واقع شدن ایران در منطقه زلزله خیز دنیا و کاربرد لوله های مدفون جهت انتقال شریان های حیاتی لزوم بررسی رفتار این سازه دینامیکی زلزله امری ضرروی است. تاکنون محققین از روش های متعددی برای بررسی رفتار این سازه ها بهره جسته اند. در این تحقیق با بکارگیری نرم افزار اجزا محدود سعی شده است مقادیر کرنش محوری و خمشی لوله در حالات مختلف به دست آید. مقادیر کرنش محوری و خمشی لوله با در نظر گرفتن زاویه a (زاویه بین محور لوله و محور گسل) و فاصله از گسل برای قطرهای مختلف لوله HDPE بدست آمده است. روش اجزا محدود به دلیل داشتن ابراز محاسباتی توانمند و بررسی رفتار سازه براساس تقسیم سازه و شرایط مرزی آن به اجزای کوچکتر و به هم پیوسته، کاربرد گسترده ای در تحلیل سازه داشته و به دلیل ارائه نتایج دقیق، به عنوان یکی از بهترین روش های تحلیل نیرو و تغییر مکان در سازه ها محسوب می شود. نتایج عددی به دست آمده از این تحقیق، نشانگر وابستگی نیروهای وارده بر لوله های مدفون به زاویه تقاطع لوله با گسل و همچنین جهت حرکت گسل می باشد.