سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی استهب
نجم الدین واصلی – مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
مهدی عبادی – مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است با مدل سازی عددی به کمک نرم افزارPlaxis به مطالعه رفتار دیوار حایل خاکی مسلّح، تحت بارهای استاتیکی پرداخته شود. درکلیه تحلیل ها پی به واسطه اعمال بار گسترده ثابت بر روی سطح خاک به صورت انعطاف پذیر در نظر گرفته شده است. در این تحقیق اثر نوع خاک، سختی ژئوگرید و فشار آب حفره ای به واسطه اشباع شدن خاک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مدل سازی نشان می دهد که افزایش سختی مسلح کننده ها با افزایش صلبیت محیط، مقاومت بیشتری را در برابر تغییر شکل محیط ایجاد نموده و در نتیجه نیروهای بیشتری را در مسلح کننده ها تولید می کند. این امر تغییر شکل ها را کاهش داده و از محدوده خاصی به بعد افزایشEA در ژئوگرید تاثیر چندانی در کاهش تغییر شکل دیوارنخواهد داشت. همچنین روند تاثیر سختی بر رفتار تغییر شکلی دیوار، در خاکریز سست چشمگیرتر می باشد. در عین حال مطابق انتظار، نوع خاک مورد استفاده در خاکریز از دید تغییرات پارامترهای مقاومتی و تغییر شکلی بسزایی در تغییر شکل دیواره داشت. همچنین نتایج بررسی اثرات وجود فشار آب حفره ای به صورت در نظر گرفتن محیط کاملاً اشباع خاکی در دیواره نشان از افزایش تغییر شکل محیط دارد. به طور کلی و از دید عملی و کاربردی این نتایج می تواند در اقتصادی تر شدن طرح به طور موثری به کار گرفته شود