سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سجاد علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
نجم الدین واصلی – مدعوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
مهدی عبادی –

چکیده:

درمقاله حاضر سعی شده است با مدلسازی عددی به کمک نرم افزار PLAXIS به مطالعه رفتار دیوار حایل خاکی مسلح تحت بارهای استاتیکی پرداخته شود درکلیه تحلیل ها بارگسترده ثابت به عنوان سربار خارجی تحمل شده برروی سطح خاک بصورت انعطاف پذیر اعمال گردیده است دراین تحقیق اثر ارتفاع خاکریزی و سربار مورد مطالعه قرارگرفت نتایج مدلسازی نشان میدهد با افزایشارتفاع افزایش سربار و متناظر آن افزایش فشار خارجی بردیوارتغیر شکل ها نیز روند فزاینده ای را نشان دادند. بطور کلی و از دید عملی و کاربردی این نتایج می تواند در اقتصادی تر شدن طرح به طور موثری به کارگرفته شود.