سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب پاک شکار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه گیلان
نیما امانی فرد – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه گیلان
میر احمد لشته نشائی – استادیار گروه عمران دانشگاه گیلان
میر عبدالحمید مهرداد – استادیار گروه عمران دانشگاه گیلان

چکیده:

ریپل ها(تغییرات دندانه ای بستر دریا یا موج-بستر) بعنوان یکی از انواع تغییر شکل بستر سواحل تاثیر قابل ملاحظه ای بر ارتفاع زبری و تنش برشی بستر دارند و همچنین باعث ایجاد تاخیر فاز در تعلیق ذرات رسوب در بستر می شوند. در تحقیق حاضر با مدل سازی یک ساحل توسط روش نوین هیدرودینامیک ذرات هموار و در نظر گرفتن یک مدل سیال بینگهامی برای ماسه، تغییر شکل بستر مورد مطالعه قرار گرفت و تغییر شکل ایجاد شده با روابط موجود مقایسه شد. روش به کار گرفته شده نتیجه قابل قبولی را در پیش بینی ارتفاع ناهمواری ها در بستر نشان داد.