سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی دستوری رزاز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه شیمی ، امیدیه
مازیار نوعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

ساختار الکترونی نانوتیوپ بور-نیترید تک دیواره ی زیگزاگ ( ۶،۰ ) هیدروژنه شده، به صورت خالص و به صورت جاذب با مولکولCCl4 با کمک محاسبات DFTمطالعه شده است. اختلاف بین اوربیتال هایLUMO و HOMO و تغییر باند گپ در فاصله های مختلف در کمپلکسنانوتیوپ با مولکولCCl4گزارش گردید. با استفاده از نتایج این محاسبات امکان استفاده از نانوتیوپ بور- نیترید تک دیواره ی زیگزاگ ( ۶،۰ ) در حسگرهای حساس به مولکولCCl4مورد بررسی قرار گرفتCCl4یک ترکیب آلی حاصل از پساب های صنعتی می باشد که سبب ایجاد آلودگی در اتمسفر و آب های زیر زمینی می شود