سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صادق طالبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
نجمه دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
نجمه شیخ علیشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

هدف از این تحقیق مطالعه انحراف احتمالی در نوع بارش و برخی عناصر رطوبتی و دمایی در یزد از حالت نرمال می باشد. محاسبات و تحلیل ها بر روی تعداد روزهای برفی، روزهای یخبندان ، حداقل و حداکثر مطلق دما و روزهای با دمای ۳۰درجه و بیشتر در ایستگاه سینوپتیک یزد در طول دوره ۴۶ ساله (۱۹۶۰ تا ۲۰۰۵) انجام شده که پس از رفع نواقص اماری برخی از سری ها به منظور بررسی روند میانگین متحرک هفت ساله (فیلتر پایین گذر) انها محاسبه گردید. سپس با استفاده از روش رتبه ای من- کندال تغییرات احتمالی پارامترها ارزیابی، تا نوع و زمان ان مشخص گردد. نتایج بدست امده از تحلیل داده ها نشان می دهد که حداکثر مطلق دما دارای روند طبیعی بوده است. روزهای یخبندان و روزهای برفی روند منفی را طی کرده اند اما روزهای با دمای ۳۰درجه و بیشتر و حراقل مطلق دما دارای روند مثبت می باشد و در نتیجه علاوه بر کاهش بارش ، ریزش برف به شدت تقلیل یافته است.