سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی ذوالفقاری – رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی
محمدناصر هاشمی – مدیر کل هواشناسی

چکیده:

آب مایه حیات و توسعه و آبادانی یک کشور است کمبود و کاهش بارندگی از نرمال باعث خشکسالی و افزایش غیرمتعارف آن باعث وقوع سیل و سیلاب می گردد رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بشدت متاثر از شرایط اقلیمی می باشد که دراین میان بارندگی و پراکنش آن نقش مهمی ایفا می کند دانستن حجم نزولات جوی در حوزه آبخیز جهت مدیریت مصرف آب و بهره وری اهمیت ویژه ای دارد دراین تحقیق با استفاده از داده های بارندگی سالانه ایستگاه های واقع در حوزه آبخیز کویر میقان تغییرات مکانی بارندگی و حجم نزولات جوی سالانه حوضه مورد بررسی قرارگرفته است دراین حوزه آبخیز ۳۰ ایستگاه واشناسی از نوع سینوپتیک ، اقلیم شناسی و باران سنجی با دوره آماری متفاوت وجود دارد که فقط ۱۳ ایستگاه دارای پایه زمانی مشترک قابل قبول می باشند بدین منظور داده های بارندگی ایستگاه های واقع در حوزه آبخیز کویر میقان با دوره آماری مشترک ۱۸ ساله ۱۳۸۸-۱۳۷۰ جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای Arcviw ,surfer, smad نقشه پراکندگی ایستگاه و خطوط هم بارش رسم گردید.