سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد گیتی نورد گنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
پرهام ربانی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
یونس دقیق – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد دقیق – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و عضو شرکت نفت و گاز پارس

چکیده:

خاک طبیعی موجود درعملیات عمرانی همواره بطور کامل برای تحمل سازه مورد نظر مناسب نمی باشد N L A‚ ۲۰۰۷ از طرفی جایگزین کردن خاک موجود با خاکی با کیفیت بهتر دربسیاری ازمواقع فاقد توجیه فنی و اقتصادی خواهد بود بنابراین استفاده از روشهای اصلاح و تثبیت خاک های مساله دار روشی مناسب برای بهبود خصوصیات این نوع خاک ها و بهبود پارامترهای مقاومتی آنها می باشد تثبیت خاک با آهک از متداولترین روش های بهسازی است که خصوصا درخاکهای ریزدانه مورد استفاده قرار میگیرد ولی حمله سولفات ها به خاک های بهسازی شده با آهک باعث بروز مشکلاتی همچون تورم و بالازدگی خاک می شود.(Lan Wang ‚ ۲۰۰۲ بدین منظور استفاده از مواد پوزولانی مانند سرباره کوره آهن گذاری می تواند برای کاهش چنین معضلانی موثر باشد مقاله حاضر به بررسی تغییرات ph با استفاده از تغییر درصد آهک با استفاده از سرباره های کوره اهن گذاری برای تثبیت خاکهای سیلتی ماسه دار می پردازد