سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر میرزایی – دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه بوعلی سینا
حمید محب زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه بوعلی سینا
نصرالدین پارسافر – دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه بوعلی سینا
حسین بانژاد – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

مدیریت بهینه منابع آبی و حفظ و ارتقای کیفیت آنها نیازمند وجود اطلاعات در زمینه موقیعت و مقدار پراکنش فاکتورهای شیمیایی آب در یک منطقه جغرافیایی معین می باشد. تغییر کیفیت آب های زیرزمینی و شور شدن منابع آبی در حال حاضر خطری بزرگ در راه توسعه کشاورزی کشور بخصوص در اراضی خشک می باشد. این تحقیق در دشت قهاوند در شرق استان همدان صورت گرفته و هدف از آن مطالعه تغییرات کیفی خصوصیات آب های زیرزمینی از نظر پارامترهای EC، SAR و TDS و پهنه بندی آب های زیرزمینی منطقه جهت مصرف در بخش کشاورزی می باشد(دوره آماری پنج ساله، ۱۳۸۸-۱۳۸۴). نتایج نشان داد که مقدار EC و TDS در نواحی جنوب غرب و شمال غرب دشت در حال افزایش است. همچنین مقدار SAR در نواحی مرکز، جنوب غرب و جنوب شرق افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که از نظر کیفیت، آب زیرزمینی در سه کلاس خوب(۷۹/۱۱ درصد)، متوسط(۷۹/۷۱ درصد) و بد(۲۲/۱۶ درصد) قرار می گیرند