سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه زهرا اسدی – دانشجوی سازه های آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

رودخانه ها ا زمهمترین منابع آبهای سطحی هستند این منابع از لحاظ توسعه اجتماعی اقتصادی و سیاسی بسیار حائز اهمیت بوده و اهمیت بسیاری در تامین آب آشامیدنی حفظ حیات صنعتی و تامین آب کشاورزی دارند بنابراین مدیریت و کنترل کیفیت این منابع ابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است رودخانه تالار یکی از رودخانه های دائمی شرق استان مازندران و تامین کننده آب دشتهای کشاورزی محدوده خود می باشد دراین مطالعه پارامترهای کیفی رودخانه مذکور در ایستگاههای پل سفید، شیرگاه و کیاکلا مورد بررسی قرارگرفت دراین راستا فصل های خشک و تر در طول دوره آماری ده ساله تعیین و با استفاده از نرم افزار Chemistry Esfaraintar نمودارهای شولر پایپر و ویلکوکس برای ایستگاههای مورد نظر رسم گردید. پس از بررسی این نتیجه حاصل گردید که کیفیت آب رودخانه دراین ایستگاه ها در فصل تر بهتر از فصلخشک بوده و در کل در حد خوب تا متوسط می باشد.