سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه آتشخوار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،گروه مهندسی آب،دانشگاه شهرکرد
حسین صمدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
عطاء اله ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی مرتع داری،دانشگاه شهرکرد
روح اله فتاحی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

چکیده:

یکی از کاربردهای مهم و اساسی سنجش از دور استخراج پوشش گیاهی و بررسی روند تغییرات آن در طی گذر زمان می باشد. در تحقیق حاضر از داده های ماهواره لندست ۵ به منظور تعیین انواع کاربری ها در حوضه آقبلاغ در سال ۱۳۶۹ و ۱۳۸۸ ۱۹۹۰ و ۲۰۰۹ میلادی) استفاده شد. از آنجاکه پوشش گیاهی به علت دارا بودن سبزینگی، بازتاب خوبی از امواج قرمز ومادون قرمز دارد بنابراین از ترکیب باندهای ۴ ۳و ۲ استفاده شد. به منظور دست یابی به صحت اطلاعات بدست آمده طی بازدید میدانی به عمل آمده، ۵۰ نقطه به عنوان مبناء کنترل زمینی برداشت گردید و کاربری آنها مشخص شد.پس از تجزیه و تحلیلی که توسط نرم افزارIlwis گردید، اراضی به ده نوع کاربری مختلف تقسیم شد. نتایج بدست آمده با صحت کلی متوسط ۹۱ % در ابتدا و انتهای دوره نشان داد که طی گذر زمان در حوضه مورد مطالعه به ترتیب بیشترین تغییرات کاهشی سال ۱۳۶۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ مربوط به مراتع خوب،زراعت آبی آیش، باغ و جنگل و در نهایت مناطق بدون پوشش می باشد که به ترتیب برابر با ۹۵/۱۳و۶۸/۷۰ و ۳۷/۵۶ و ۳۴/۲۴ درصد می باشد و در مقابل زراعت دیم مراتع ضعیف و خاک لخت افزایش یافته است