سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر مشهدی – دانشگاه تهران – استادیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان

چکیده:

ویژگیهای شکل ناهمواریهای بادی نتیجه ای از دینامیک باد است. لند فرمهای مناطق برداشت،حمل و رسوبگذاری عکس العملی از خصوصیات سطح اراضی از جمله پوشش گیاهی، رسوبات سطحی درشت بافت، تناوب رواناب و وضعیت توپوگرافی محلی است مجموعه ای از تپه های ماسه ای( اِرگ)، در قسمت جنوب شهر کرمان قرار دارد.که توسط فعالیت باد در مناطق بالادست آن بعنوان مناطق برداشت و حمل،در زمان گذشته، شکل گرفته اند. پیامدها وخسارات این فرسایش باعث گردید که این تپه ها در سال۱۳۵۰ تثبیت گردند. بدیهی است که این چنین تثبیت گسترده، روی اکوسیستم طبیعی، کنترل حرکت ماسه و کاهش گرد و غبار روی شهرکرمان اثر میگذارد.از طرف دیگر ، ارگ کرمان مکان مناسبی را در منطقه کرمان دارد.شرایط مساعد بوجود آمده بعد از تثبیت ،موجب شکوفایی فعالیتهای اقتصادی (کشاورزی و صنعتی) گردیده است.در دو دهه اخیر،مناطق وسیعی برای کشت وسیع پسته توسعه یافته اند.پیامدهای این توسعه ها را می توان در کاهش شدید سطح آب سفره های زیرزمینی،شور شدگی ثانویه اراضی ونهایتا آلودگیهای محیط مشاهده کرد.بعلاوه،زمانیکه مناطق وسیعی از گستره تپه های ماسه ای تحت فعالیتهای کشاورزی قرار می گیرد،بخش عظیمی از جنگلکاریهای تاغ که کار تثبیت ماسه ها را دارد از بین می رود. تاثیر متقابل و ارتباط بین این عوامل بیابان زایی جدیدی را در منطقه را آفریده است که تخریب اراضی و فرسایش بادی را در بر می گیرد.این مطالعه بر پایه ، نقشه های توپوگرافی با مقیاس۲۵۰۰۰۰/۱ و۵۰۰۰۰/۱ ، نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰، تصاویر ماهواره، آمار و اطلاعات هواشناسی ، پارامتر های زیستی و فیزیکی و بازدیدهای صحرایی انجام شد.