سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میرطاهر قائمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی
اسماعیل علیزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان غربی
علی خداکریمی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غرب
رحمان رحیم دخت – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

مطالعه تاثیر قرق در تغییرات پوشش گیاهی تحت شرایط چرا و عدم چرای دام در عرصه های مرتعی در پروژه های احیا و اصلاح مراتع از اهمیت ویژه ای برخوردا راست این بررسی درمنطقه نیمه استپی بیله وار خوی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ انجام شد هرساله پوشش گیاهی در داخل پلاتهای ثابت درطول ترانسکت اندازه گیری گردید نتایج نشان داد که در قرق بیله وار خوی در طی ۹ سال بررسی کل پوشش تاجی در داخل قرق افزایش یافت و بیشترین افزایش در گندمیان دائمی بیش از ۳/۵ برابر و پهن برگان علفی دائمی بیش از ۲/۵ برابر مشاهده شد در بیرون قرق پوشش کل تقریبا ثابت ماند و تغییرات در پوشش فرمهای رویشی به مراتب کمتر بود. در داخل قرق گونه های مرغوب ظاهر شده و حدود ۱۹ درصد ترکیب پوشش را به خود اختصاص دادند. سهمگونه های متفاوت در ترکیب به بیش از دو برابر افزیاش و گونه های نامرغو ب به نصف کاهش یافت.