سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیامک شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفوولوژی دانشگاه تهران
یاسر مقامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور
هیوا شیرزادی – کازشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه تهران

چکیده:

پیچ و خمهایی که در اثر حرکت افقی رودخانه به وجود می آیند، سبب تغییرات مکانی در مسیر رودخانه می شوند. هدف این پژوهش بررسی تغییرات ایجاد شده در پلان رودخانه هررود می باشد که هر ساله باعث فرسایش کناری زمین ها یکشاورزی می شود. برای بررسی تغییرات از عکسهای هوایی سال ۱۳۳۴ و تصاویر ماهواره ای سال ۱۳۸۶ استفاده شده است در محیطArc Gis سواحل چپ و راست رودخانه رقومی گردیده و سپس با نرمافزار اتوکد پارامترهای هندسی رودخانه استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که در سال ۱۳۳۴ تعداد مآندرها ۷۴ عدد بوده، اما در سال ۱۳۸۶ به ۲۹ عدد تغییر یافته یعنی ۴۵ قوس حذف شده است که علت آن وجود سازندهای سست و فرسایش پذیر می باشد.