سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عیسی رضائیان جویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
محمد صافی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

دانستن پریود اصلی سازه ها درآگاهی نسبت به رفتار لرزه ای آنها موثر است زیرا نزدیک بودن پریود اصلی سازه و پریود شتاب غالب زمین لرزه موجب تشدید پاسخ های سازه درزمین لرزه خواهد شد افزایش زمان تناوب به میزان غیرارتجاعی و همچنین سختی اعضای مرزی بستگی دارد معمولا زمان تناوب طبیعی سیستم تسلیم شده موردنظر طراحان نمی باشد و طراحی برپایه تنظیمات سیستم تسلیم نشده انجام میگیرد دراینمقاله بطور مشخص تلاش میشود تا تغییرات پریود درتعدادی ازقابهای خمشی متوسط فولادی منظم درمحدوده خطی و غیرخطی بررسی شود.