سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
مهدی قمشی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدبهنام سروری نژاد – دانشجوی دکتری سازه های آبی
حامد ارجمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رسوبگذاری در مخازن سدها مهمترین عامل کاهش عمر مفید سد و حجم ذخیره آن می باشد که مواردی چون گرفتگی دریچه های تحتانی آسیب رساندن به تجهیزات نیروگاهی و از همه مهمتر کاهش کیفیت آب مخزن به ویژه در مناطق استوایی و نیمه خشک به علت بالا بودن بده جریان رسوب را بدنبال خواهدداشت و از مهمترین عوامل رسوبگذاری در سدها جریان غلیظ می باشد یکی از پارامترهای بسیار موثر در تغییر هیدرولیک جریان غلیظ تغییرات مقطع رودخانه در مخازن سدها می باشد لذا دراین مقاله تاثیر تغییرات دبی جریان غلیظ شیب کف و غلظت جریان روی پروفیل سرعت جریان غلیظ در یک مقطع همگرا با زاویه ۸ درجه در یک فلوم با شیب کف قابل تغییر عرض ۷۲/۵ سانتی متر عمق ۶۰ سانتی متر و طول ۶ متر در ازمایشگاه مدلهای هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است با توجه نتایج ازمایشات انجام شده مشاهده گردید که در هر سه دبی ازمایش شده بدنه جریان غلیظ در طول مقطع افزایش یافته و سرعت در انتهای مقطع همگرا به مراتب بزرگتر از ابتدای مقطع می باشد.