سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه نوروزی اصل – کارشناس بهداشت محیط
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده:

بررسی کیفیت آب رودخانه ها بوسیله شاخصهای کیفی آب روش شناخته شده ای درجهت تقسیم بندی کیفیت منابع آب برای مصارف مختلف و ارزیابی نحوه اجرا و ارضا استانداردها و معیارهای قانونی درهرمحل می باشد دراین مطالعه ضمن طبقه بندی کیفیت اب براساس WQI مقایسه ای میان داده های هرپارامتر درایستگاه مطالعاتی که بعنوان شاخص رودخانه درپایین دست حوضچه های پرورش ماهی رودخانه گرگر درنظر گرفته شده است انجام پذیرفته و روند تغییرات برخی پارامتر و مقایسه نتایج داده ها با برخی استاندارهای موجود نشان داده شده است مقایسه متوسط داده های برخی از پارامترها با شاخصهای آب خیزداری منطقه تورنتو نشان داد آب مورد مطالعه جهت استفاده ایمن مردم ماهی و حیات وحش مناسب نمی باشد همچنین میزان کدورت و کلیفرم مدفوعی درهیچ یک از کلاسهای طبقه بندی کیفیت آب قرارنمی گیرد و بالاتر از حد انتظار می باشد.