سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهمن یارقلی – دکتری عمران محیط زیست
سونا آذرنشان – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

منابع آب تهران به شدت درمعرض آلودگی بوده و مطالعات جامع دراین زمینه ضروری می باشد بدین منظورباانتخاب ۳۹ ایستگاه و اندازه گیری فاکتورهای دماDO BOD5 NO3- PO4- SS pH Turbidity Faecal Coliform طی دوره یکساله اقدام به شناسایی کیفی این منابع گردید براساس نتایج حاصل اقدام به پهنه بندی کیفی آب با شاخص NSFWQI برپایه سه سناریو حداقل حداکثر و متوسط درسطح رودخانه مسیل ها و کانالها گردید نتایج بیانگر کیفیت مطلوبتر منابع آب درسرشاخه ها و نقاط کوهستانی و روند کاهشی آن دراثردریافت آلاینده های مختلف خانگی و بعضا صنعتی بویژه درمرکز شهر درنقاط مرکزی و جنوب تهران اراضی زراعی جنوب تهران می باشد با خروج این منابع ازنقاط مصرف زراعی و حرکت آن به سمت بخش جنوبی محدوده به علت کاهش ورود آلاینده ها و فرایند خود پالایی از میزان آلودگی آنها کاسته میشود.