سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شیدا شادپور – کارشناس ارشد مهندسیمواد دانشگاه صنعتی سهند
مازیار آزادبه –
عباس صباحی –

چکیده:

دراین مقاله دراین پژوهش تغییرات ریزساختاری آلیاژ Cu-10Sn-10Pb با دمای تف جوشی و جدایش ایجاد شده درهر دما در ساختار مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور پودر برنز سرب دار پیش آلیاژی تولید شده به روش اتمیزاسیون آبی تحت فشار ۵۵۰ مگاپاسکال فشرده سازی و سپس نمونه های فشرده شده در دماهای مختلف در محدوده ۷۷۰ تا ۸۱۰ درجه سانتی گراد تحت اتمسفر آرگون تف جوشی شدند. انتخاب صحیح دمای تف جوشی آلیاژ مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با اندازه گیری تغییرات چگالی و ابعادی و مشاهدات تغییرات ریزساختاری و شکست نگاری قابل حصول می باشد. بهبود خواص در دمای بهینه به علت کمتر شدن درصد حفرات و اندازه آنها می باشد که در نتیجه انجام تف جوشی در فاز مایع پایدار ناشی از عدم حلالیت سرب و تف جوشی سوپرسالیدوس در سیستم مس – قلع حاصل گردیده است تغییرات ریزساختاری به ترتیب در سه قسمت بالا وسط و پایین نمونه ها جهت مشاهده جدایش ایجاد شده مورد بررسی قرارگرفت.