سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهراب احمدی کندجانی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز
رامین اباذری –

چکیده:

در این کار تجربی تغییرات اندازه ی درجه مختلط همدوسی فضائی نور لیزر توسط شیشه ی مات چرخان بررسی شده است.میدان نوری شبه تکرنگجزئی همدوس، با عبور نور لیزر کانونی شده از یکشیشه ی مات چرخان بدست می آید. با تغییر سرعت شیشه ی مات چرخان و نیز افزایشمساحت ناحیه ی روشن در روی شیشه ی مات چرخان ، تغییرات اندازه ی درجه مختلط همدوسی فضائی نور لیزر بررسی شد. برای اندازه گیری درجه ی مختلط همدوسی فضائی از طرح های تداخلی حاصل از یکماسکبا چند روزنه استفاده شده است