سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا بابائی بازکیائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
علی عبدزادگوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

نفوذ آب در خاک پس از هر آبیاری یکی از خصوصیات مهمی است که با زمان تغییر کرده و سیستم آبیاری را دچار مشکل می سازد و مانع از رسیدن آب کافی به محیط اطراف ریشه در گیاه می گردد. جهت بررسی تغییرات نفوذ آب در خاک ر بافزایش عملکرد و کارآیی مصرف آب در گیاه بادام زمینی، آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار در شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق استان گیلان، در سال زراعی ۱۳۸۸ انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ۹ سانتی متر بر / مقدار نفوذپذیری خاک در طول دوره رشد نسبت به ابتدای فصل کاهش یافته و میزان متوسط نفوذ نهایی خاک ۴ ۱۲ و ۱۸ روز)، حداکثر عملکرد غلاف و دانه در مدیریت آبیاری ۶ روز، ، روز به دست آمد. در تیمارهای مختلف آبیاری (دیم، ۶ به ترتیب با ۴۰۹۳ و ۲۳۴۵ کیلوگرم در هکتار حاصل شد . بیشترین مقدار کارایی مصرف آب برای غلاف و دانه نیز در تیمار ۰ کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده شد. روند تغییرات رطوبت حجمی در اعماق مختلف نشان داد که / ۱ و ۷۱ / آبیاری ۶ روز با ۲۴ ۶۰ سانتی متری بوده که علت آن – ۴۰ و ۸۰ – ۲۰ کمتر از لایه های ۶۰ – ۰ و ۴۰ – مقدار رطوبت در لایه های بالای خاک نظیر ۲۰ جذب آب در لایه های اول و دوم توسط گیاه می باشد. از این رو باید مدت زمان آبیاری کمتر شود تا با جبران کاهش نفوذ، کارآیی مصرف آب افزایش یابد.