سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر صفاری – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
عبدالعظیم عظیمیان – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
فاطمه معین – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه تربیت مدرس
رسول اجل لوئیان – بخش زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در عملیات تزریق شناسایی صحیح نفوذپذیری، وضیعت زمین شناسی و هیدرولیکی منطقه مورد نظر است. سد فرخی قائن، یک سد خاکی با هسته رسی می باشد که در استان خراسان جنوبی بر روی رودخانه فرخی قرار دارد. در این مقاله براساس آزمون های صحرایی، پارامتر های زمین شناسی مهندسی ساختگاه بویژه نفوذپذیری مورد مطالعه قرار گرفت و ناحیه بندی نفوذپذیری با توجه به نقش پارامتر های زمین شناسی مهندسی در محیط نرم افزارRockwork2006 به منظور ارائه دید سه بعدی و قضاوت مهندسی ساده تر انجام و نتایج آن بصورت مقاطع مناسب ارائه شده است