سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا نصیری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبز
محمدحسین حدادخداپرست – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد،
امیرحسین الهامی راد – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
شیوا روفیگری حقیقت – عضو هیات علمی پژوهشکده چای شمال

چکیده:

چای سبز از برگهای گیاه کاملیا سیننزیس تهیه می شود. کاتچین های چای سبز به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی شناخته می شوند و دارای اثرات مفیدی در بدن می باشند. یکی از مراحل مهم در استخراج کاتچین ها و تهیه نوشیدنی چای سبز مرحله دم آوری آن است. هدف از انجام این مطالعهمشخص کردن اثر دمای دم آوری( ۸۰°c و ۷۰ ، ۶۰ ) و زمان دم آوری ( ۱۵ و ۱۰ ، ۵ دقیقه) همچنین فصل برداشت برگ سبز بر میزان کل ترکیبات فنولیک چای سبز تهیه شده در مرکز تحقیقات چای لاهیجان می باشد. نتایج حاصل از اندازه گیری مقدار کل پلی فنول به روش فولین سیو کالتو فنولبر روی چای سبز دم آوری شده نشان داد که نمونه حاصل از برداشت در فصل تابستان و بهار ترکیبات پلی فنول بیشتری از نمونه حاصل از برداشت در فصل پاییز را دارا هستند همچنین عصاره چای سبز دم آوری شده در زمان ۱۵ دقیقه دارای بیشترین مقدار پلی فنول می باشد و اثر دمای دم آوریدر میزان کل پلی فنول معنی دار نبود