سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا حاجی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
خدایار همتی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عظیم قاسم نژاد – استادیار
حسین توکلی – مربی هیئت علمی مرکز تحقیقات جهادکشاورزی استان قم

چکیده:

جنس اکالیپتوسeucalyptus sp ازتیره مورد بوده و دارای مصارف صنعتی غذایی پزشکی دارویی و ارایشی و بهداشتی است که یکی ازکاربردهای دراویی جدید آن تهیه تی بگ اکالیپتوس است که مصرف آن تاثیرشگرفی روی کاهش کلسترول و قندخون می گذارد باتوجه به اینکه عوامل محیطی و ژنتیکی که منجر به بروز صفات مورفولوژیکی متفاوت می شود برنوع و میزان متابولیت های ثانویه اثر میگذارند لذا دراین پژوهش عملکرد اسانس گونه های مختلف اکالیپتوس با خصوصیات مورفولوژیکی متفاوت مورد بررسی قرارگرفت گونه های مورد بررسی شامل گونه های e.runida,e.microtheca,e.camandulensis , e.grandis می شود که از ایستگاه تحقیقاتی پاسند بهشهر درپایان خردادماه جمع آوری شد پس ازمقایسات مورفولوژیکی نمونه های برگ درسایه ودردمای اتاق به مدت دوهفته خشک شده و آسیاب شد اسانس گیری به روش تقطیر توسط دستگاه کلونجر به مدت ۹۰دقیقه انجام شد تجزیه و تحلیل انالیز داده ها و گرافها با نرم افزار minitab16 محاسبه و رسم گردید آنالیز داده ها نشان داد که میزان اسانس گونه های مورد مطالعه اختلاف معنی داری درسطح ۱درصد داشته اند.