سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لاله بازرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عبدالنبی عبده کلاهچی – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران
فروزان فرخیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه مدیریت

چکیده:

روش های زمین آمار برای بررسی تغییرات مکانی و زمانی آلودگی آبهای زیرزمینی یکی از راهکارهای مدیریتی جهت شناخت کلی کیفیت آبهای زیرزمینی میباشد. یکی از پارامترهای مهم تعیین میزان آلودگی نیترات در آبهایزیرزمینی میباشد. شهرستان اندیمشک در فاصله ۱۳۱ کیلومتری شهرستان اهواز در شمال غرب استان خوزستان قرار گرفته است. تولیدات کشاورزی این استان و شهرستانهای آن تامین کننده نیازهای کشور بخصوص در فصول سردسال است. با توجه به مصرف زیاد کودهای کشاورزی در این منطقه و جهت شناخت تغییرات مکانی و زمانی آلودگی نیترات در دشت اندیمشک ، نمونه آب زیرزمینی ۱۱ حلقه چاه مورد بررسی قرار گرفت. روش های مختلف زمینآمار مورد بررسی و نهایتا تغییرات مکانی نیترات با استفاده از روش Kriging برای پهنه بندی آلودگی دشت مورد استفاده واقع شد. غلظت نیترات از سمت شمال غرب در تابستان به سمت مرکز در فصل بارندگی در حال افزایش است.بیشترین غلظت در مناطق کشاورزی با شیب کم متمرکز شده است.مناطقی که EC بالا و قابلیت نفوذ بالا دارندبیشترین مقدار نیترات را نشان می دهند. این تغییرات در مناطقی که نزدیک به محل دفن زباله شهرستان اندیمشک است ،بیشتر است