سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سلمان نعیمی مرندی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
شمس اله ایوبی – دانشیارخاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین خادمی – استادخاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فعالیت های صنعتی، باعث آلودگی و تجمع فلزات سنگین در خاک می شود. فلزات سنگین موجود در خاک ممکن است بر محیط زیست و کیفیت مواد غذایی تاثیر بگذارد و سلامت انسان ها را به خطر بیندازد. بنابراین تهیه نقشه های توزیع مکانی فلزات سنگین برای کنترل خطرات ناشی از فلزات سنگین ضروری است. در این تحقیق ۲۰۲ پروفیل در فضای سبز کارخانه ذوب آهن اصفهان بر اساس شبکه بندی منظم حفر شد و سپس از اعماق ۳۰-۰ و ۱۵۰-۱۲۰ سانتی متری، نمونه برداری صورت گرفت. پس از آماده سازی، نمونه های خاک با اسید نیتریک ۵ نرمال تیمار شد و مقدار کل عناصر در نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. با استفاده از فاکتور آلودگی و نقشه های فاکتور آلودگی عناصر به بررسی آلودگی و توزیع فلزات سنگین در خاک منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج نشان داد که آهن در منطقه دارای آلودگی متوسط بوده و به وسیله فعالیت های صنعتی در منطقه کنترل می شود، در حالیکه کبالت فاقد آلودگی بوده و به وسیله ماده مادری کنترل می شود.