سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلی آخوندی – کارشناس کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای قم
جعفر احمدی – کارشناس منابع آب
عطیه نظری – کارشناس منابع آب
محمد نخعی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

آبهای سطحی به عنوان منابع مهم آب شیرین برای فعالیت های زیستی انسان در مخاطرات شدید زیست محیطی قرار دارند با بررسی کیفیت آنها می توان مسائل و مشکلات زیست محیطی را تاحدودی کنترل نمود رودخانه قمرود با طولی در حدود ۳۱۵ کیلومتر منبع تامین آب سد ۱۵ خرداد و بخشی از آب شرب و کشاورزی و صنعت استان قم می باشد به همین جهت کنترل و پایش کیفی این رودخانه موردتوجه خاص قرارگرفته است هدف از این مطالعه پهنه بندی و ارزیابی وضعیتکیفی رودخانه قمرود می باشد دراین کار غلظت الاینده های فسفات ، روی، سرب و کادمیم در پنج ایستگاه در طول رودخانه ی قمرود اندازه گیری روند یابی و با مقادیر استانداردهای جهانی مقایسه شد و بوسیله نرم افزار ArcGIS پهنه بندی گردید.