سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر نوروزی – کارشناس ارشد دفترمهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آ ب ایرا
سیدهادی حسینی – کارشناس ارشد دفتر تحقیقات و پژوهشهای کاربردی
غزال جعفری – رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها
شکور سلطانی – مدیر کل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

ریخت شناسی رودخانه علم شناخت سیستم رودخانه از نظر شکل و فرم کلی ابعاد و هندسه هیدرولیکی راستا و پروفیل طولی بستر و نیز روند و نحوه تغییرات آن می باشد پیش بینی روند تغییرات رودخانه و ارائه طرحهای مهندسی در اینده منوط به شناخت رفتار و ریخت شناسی فعلی رودخانه و بررسی تغییرات در گذشته می باشد دراین تحقیق عملکرد سازه های مهندسی رودخانه ساخته شده بر روی رودخانه قزل اوزن مورد مطالعه قرارگرفته و تاثیر ساخت آنها برمورفولوژی رودخانه با استفاده از عکسهای هوایی و ماهواره ای جدید و قدیم رودخانه بررسی شده است با بررسی و ارزیابی عملکرد سازه های احداثی مشخص گردید که مطالعات ساماندهی این رودخانه منطبق با معیارها و اصول فنی بوده و اجرای صحیح سازه ها سبب عملکرد مثبت آنها و احیای اراضی با حاصلخیزی بالا شده است.