سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا رزمی راد – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علی مرادی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین تحقیق پس از تولید آزمایشگاهی پلی اتیلن کلره از پلی ا تیلن سنگین به روشهای تعلیقی به بررسی بعضی از خواص فیزیکی محصولات با آنالیز DMTA پرداخته شد سه نوع پلی اتیلن کلره با درصدهای کلر ۶/۵و۱۲و۲۴ تولید شد و هرکدام از آ«ها تحت انالیز DMTA قرارگرفتند و با توجه به این انالیز تغییرات مدول و دمای انتقال شیشه ای پلی اتیلن کلره با افزایش محتوای کلر بررسی شده و کاهش مدول ذخیره ای و افزایش دمای انتقال شیشه ای با افزایش محتوای کلر محصولات مشاهده شد.