سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیمین ناصری – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
حافظ گلستانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
امیرحسین محوی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدهادی دهقانی – دانشیار گروه مهندسی بهداشتمحیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

نیترات یکی از آلاینده های مهم آب می باشد که می تواند برسلامتی انسان و حیوانات اثر بگذارد درسالهای اخیر به لحاظ افزایش تولید فاضلابها و گسترش فعالیت های کشاورزی و توسعه شهرنشینی میزان آن در منابع اب رو به افزایش گذاشته است بالا بودن غلظت نیترات در آب برای کودکان مخاطره آمیز بوده و باعث ایجاد بیماری متهموگلوبینمیا میگردد هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ماهانه نیترات در آب زیرزمینی شهرستان شهر ری و پهنه بندی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. دراین تحقیق با هدف بررسی گسترش آلاینده نیترات توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی از ۶ چاه که دارای بیشترین میزان غلظت نیترات بود در طول ۶ ماه از سال مهر تا اسفند۱۳۸۹ نمونه به صورت ماهانه انجام شد و غلظت نیترات نمونه ها اندازه گیری و در کل دشت پهنه بندی و تحلیل شده است.