سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

درسا علمی – تهران، خیابان انقلاب، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده ه
علی اصغر میرقاسمی – تهران، خیابان انقلاب، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده ه

چکیده:

جهت بررسی رفتار سدهای خاکی، قرائت صحیح سلول های فشار ضروریست. عوامل متعددی بر تنش قرائت شده ی سلول اثر می گذارد. مشخصات مکانیکی مصالح اطراف سلول سبب قوس زدگی و انتقال تنش به نواحی صلب تر و کمتر شدن تنش اندازه گیری نسبت به تنش سرباردر آن نقطه میشود. انتقال تنش از هسته به پوسته که قوس زدگی کلی نام دارد، با افزایش ارتفاع ساخت بیشتر می شود. در این مقاله، به منظوراصلاح قرائتهای سلول در طراحی، این روند روی مصالح ترانشه ی نصب سلول فشار که سبب قوس زدگی موضعی و انتقال تنش از ترانشه به هسته ی سد می شود، توسط مدل اجزا محدود مطالعه شده است.