سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدا مالمیر – دانشجوی کارشناس ارشد رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
محمدصادق سخاوتجو – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
منصور بیات – استادیار قارچ شناسی دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
رویا ذکاوتی – مربی میکروبیولوژی دانشکده پرستاری-مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا

چکیده:

ذرات معلق طیف گسترده ای از مواد شیمیای را در بر می گیرند و با توجه به سایز آنها دارای پتانسیل اثر گذاری زیادی بر سلامت افراد هستند. غلظت های بالای این ذرات در هوای محیط های بسته می تواند عامل خطرناکی برای انسان باشد ، چرا که بیشتر زمان مردم در طول روز در محیط های بسته سپری می شود، لذا بررسی کیفیت هوای این محیط ها از نظر ذرات معلق دارای اهمیت ویژه ای است. با توجه به اقلیم گرم و مرطوب شهر اهواز و همچنین بروز پدیده های گردو غبار طی سال های اخیر، بررسی تغییرات فصلی کیفیت هوای منازل مسکونی در شهر اهواز از نظر ذرات معلق هوا (PM2.5 و PM10) مد نظر قرار گرفت. دراین تحقیق ۱۶ ایستگاه جهت نمونه برداری از هوای منازل مسکونی انتخاب و عملیات نمونه برداری ذرات معلق طی سه فصل زمستان۱۳۸۸، بهار۱۳۸۹ وتابستان ۱۳۸۹ انجام گردید. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که میانگین غلظت ، برای ذرات . PM2.5 در فصول زمستان، بهار و تابستان به ترتیب ۲۲۶، ۴۴ و ۴۶ میکروگرم بر متر مکعب و برای ذرات PM10 ، ۵۰،۳۱۹ و ۵۷ میکروگرم بر متر مکعب بودهاست. در فصل زمستان غلظت ذرات معلق PM2.5 و PM10 در تمامی ایستگاهها بالاتر از حد مجاز ، لیکن در بهار و تابستان این مسئله تنها برای ذرات معلق PM2.5 وجود داشته است و غلظت ذراتی با قطر ۱۰ میکرون فقط در برخی ایستگاهها بالاتر از حد استاندارد بوده اند. بنابر این بیشترین میزان آلودگی ذرات معلق به علت پدیده های گرد و غباری که در فصل زمستان در شهر اهواز رخ داده است به این فصل اختصاص داشته است