سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رجب پور – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طب
فاطمه یاراحمدی – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طب
رحیم بوعذار – مربی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد خوزستان
علی شهبازی – مربی پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

چکیده:

یکی از مهم ترین مشکلات چمن کاری های فضای سبز اهواز وجود کمپلکس علف های هرز می باشد. تغییرات فلور علف های هرز چمن کاری های فضای سبز اهواز در طول سال های ۸۸ تا ۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. فلور علف های هرز چمن کاری ها در نیمه اول و دوم سال متفاوت بود. این علف های هرز شامل انواع باریک و پهن برگ بودند. برخی از علف های هرز در طول هر دو نیمه سال فعال و برخی تنها در یکی از نیمه های سال وجود داشتند.