سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم بوعذار – مدرس دانشگاه علمی کاربردی اهواز
سکینه دبستانی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

شناسایی فلور یک منطقه ازنظر علمی حائز اهمیت است و تحقیقات دقیق گیاه شناسایی دراین زمینه می تواند به عنوان مقدمه و نقطه ی اغاز به منظور توسعه سایرمطالعات کاربردی ازجمله بررسی دقیق ترروابط ژنتیکی طبقه بندی گیاهی مورد استفاده قرارگیرد تغییرات فلور علفهای هرز مزارع سیب زمینیدر طول سالهای ۸۹ تا ۹۰ مورد بررسی قرارگرفت نمونه های جمعآوری شده با استفاده ازمنابع علمی و کلکسیون های موجود در هرباریوم دانشکده های کشاورزی دانشگاه شهیدچمران و اموزشکده کشاورزی اهواز شناسایی گردید این علفهای هرز شامل انواع باریک برگ و پهن برگ بودند.