سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق سخاوتجو – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
منصور بیات – رئیس بخش قارچ شناسی و انگل شناسی
رویا زکاوتی – عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فروغ حقانی عباسپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

بیوآیروسل های معلق در هوا به دلیل اینکه طیف گسترده ای از میکروارگانیسم های زنده را شامل می شوند و هر کدام از آنها دارای اثرات متعددی بر سلامت افراد هستند دارای اهمیت ویژه ای می باشند. قارچها از جمله بیوآیروسل ها بوده که متجاوز از صد هزار گونه مختلف با پراکندگی وسیع در طبیعت می باشند . اسپور قارچها از طریق هوا پخش شده ، مدتهای طولانی بصورت معلق باقی مانده و با نشستن بر سطوح مختلف منجر به آلودگی آنها می گردد.شهرسنان اهواز در اقلیم نیمه بیابانی و گرم قرار گرفته و دارای آب و هوای نسبتا مرطوب می باشد. این شهر طی سالیان اخیر به شدت تحت تاثیر عوامل طبیعی و انسان ساز تخریب کننده کیفیت هوا بوده است. به نحویکه طوفان های گرد وغبار به شدت غلظت ذرات معلق را در هوای این منطقه افزایش داده است. در این مطالعه برای شناسایی بیوآیروسل های قارچی در هوای شهر اهواز نمونه برداری طی فصل زمستان (۱۳۸۸) و بهار (۱۳۸۹ ) در ۴۰ ایستگاه و بر اساس روش رسوب گذاری بر روی پلیت انجام پذیرفت.بطور کلی نتایج نشان می دهد که در هر دو فصل گونه قارچی آلترناریا بیشترین رشد را به خود اختصاص داد . البته برخی از گونه های قارچی با توجه به خصوصیات رشد و شرایط آب و هوایی تنها در یک فصل مشاهده شدند . از جمله گونه کوروولاریا در فصل زمستان و گونه های رایزوپوس و الوکلادیوم تنها در فصل بهار مورد شناسایی قرار گرفتند . داده های بدست آمده از تحقیق فوق نیز مورد ارزیابی و آنالیز آماری قرار گرفته و مشخص شد که پارامترهای دما و رطوبت هوا با تعداد کل گونه های قارچی در هر دو فصل ارتباط معنادار داشته اند.