سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه قهرمانی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی کنعانیان – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فاطمه سرجوقیان – دانشگاه آردستان، دانشکده علوم، گروه علوم زمین
جمشید احمدیان – گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور،

چکیده:

توده نفوذی فشارک واقع در ٧۵ کیلومتری شمال شرق اصفهان از لحاظ سنگ شناسی شامل طیف نسبتا گسترده ای از سنگهای نفوذی با ترکیب گرانیت، گرانودیوریت، تونالیت و دیوریت می باشد. این توده حاوی آنکلاوهای نسبتا فراوان کوارتزدیوریتی و مونزودیوریتی است. وجود رابطه خطی بین سنگ های سازنده توده ی نفوذی و آنکلاوها در نمودارهای هارکر از یک طرف و وجود روندهای موازی در الگوی عناصر نادر و نادر خاکی این نمونه ها از طرف دیگر می تواند نشانه قرابت ماگمایی و تشابه فرایندهای ماگمایی بین بخشهای مختلف توده ی نفودی و آنکلاوهای موجود در آن باشد. آنومالی منفی Eu و Ba در نمودار نرمالایز شده نسبت به کندریت بیانگر نقش تفریق فلدسپار پتاسیم در حین تحول ماگمایی نمونه ها می باشد. غنی شدگی از عناصر ناسازگار LILE مانند Th,Ba, Rb وجود تهی شدگی وآنومالی منفی در عناصر سازگارتر HSFE مانندNb و Ti نشانه شک لگیری این سنگها در مناطق مرتبط با فرورانش در حاشیه فعال قاره ای است.