سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید حامد شکیب – کارشناس ارشد عمران – گرایش آب – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
حکید شجاع رستگاری – کارشناس ارشد عمران – گرایش آب – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
علی اسماعیلی – استادیار گروه مهندسی سنجش از راه دور – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کر

چکیده:

در این تحقیق با تحلیل حساسیت بر روی بده های رودخانه حوضه زیارت نشان داده شد که اثر گذار ترینعامل بروری تغییرات عمق رودخانه شماره منحنی و یا بعبارتی میزان نفوذ پذیری بر مقدار رواناب تولیدی است. الک بواسطه توسعه مناطق شهری در اطراف رودخانه ها نشان داده شد که مدلهای تئوریکی بین تغییرات عمق آب و مناطق نفوذ ناپذیر جوابگو نمی باشند و نتایج درستی رابیان نمی کنند. بنابراین دو مدل عصبی و فازی-عصبی جهت پیش بینی بده ها برای تعیین تغییرات عمق آب رودخانه های شهری استفاده گردید . از این رو بعد از معرفی سیستم استنتاج فازی – عصبی چگونگی تعیین دقیق ترین مدل تشریح شد.