سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا کوچک – دانشجوی دکتری سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

آبشستگی حرکت مواد بستربراثرانرژی کینماتیک جریان میباشد که درپایین دست سریزها دریچه ها حوضچه های آرامش و کف بندهای افقی بوقوع می پیوندد یکی از عمده ترین مشکلات سازه هایی از قبیل حوضچه های ارامش دریچه های کشویی و سرریزها که دربالا دست بسترهای فرسایش پذیر قرار دارند آبشستگی درمجاورت سازه است که علاوه برتاثیر مستقیم برپایداری سازه ممکن است باعث تغییر مشخصات جریان و درنتیجه تغییر درپارامترهای طراحی سازه شود بدین ترتیب پیش بینی ابعاد آبشستگی برای مهندسین هیدرولیک بسیاربا اهمیت می باشد دراین مطالعه با انجام ۲۴ازمایش با چهارنوع کف بند با زبری های به ارتفاع ۲و۵و۱۰و۱۴/۲۸ میلیمتر دردو بستر با زبریهای ۰/۸ میلیمتر و ۱/۴ میلیمتر و درمحدوده اعداد فرود ذره ۳/۹۱-۲/۳۸۷ اثرتغییر زبری برابشستگی بررسی شد نتایج نشان داد که افزایش ارتفاع زبری کف بند و همچنین افزایش اندازه دانه بندی بستر تاثیر بسزایی درکاهش طول آبشستگی دارد.