سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش معینی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
کریم ملک خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دز
حسن کیامنش – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
نجف هدایت – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تغییرات شیب کف مخزن در تحلیل دینامیکی و اثر آن بر تنش های وارد به بدنه سد بتنی می باشد.در تحلیل های انجام شده رفتار بتن سد به ازای تنش های کششی و فشاری غیر خطی در نظر گرفته شده است.برای مدل سازی، ازهندسه سد رودبار لرستان استفاده شده است . به منظورتحلیل دینامیکی،از اطلاعات شتاب نگاشت کوینا بهره جسته ایم.برای مدل سازی از نرم افزارABAQUS استفاده کرده ایم.شیب کف مخزن در ۷ حالت بررسی شده ونتایج حاکی از آن است که تغییرات تراز آب در دریاچه سد تاثیر بیشتری نسبت به تغییرات شیب کف مخزن بر تنش های ایجاد شده در بدنه سد در تحلیل دینامیکی می گذارد