سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کریم ملک خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
سیاوش معینی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
حسن کیامنش – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
نجف هدایت –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی تغییرات شیب کف مخزن در تحلیل دینامیکی و اثر آن برتنشهای وارده بربدنه سد بتنی می باشد درتحلیل های انجام شده رفتار بتن سد به ازای تنشهای کششی و فشاری غیرخطی درنظر گرفته شده است برای مدلسازی از هندسه سد رودبار لرستان استفاده شده است به منظور تحلیل دینامیکی از اطلاعات شتاب نگاشت کوینا بهره جسته ایم برای مدلسازی از نرم افزار ABAQUS استفاده کرده ایم شیب کف مخزن در ۷ حالت بررسی شده و نتایج حاکی از آن است که تغییرات تراز آب دردریاچه سد تاثیربیشتری نسبت به تغییرات شیب کف مخزن برتنشهای ایجاد شده در بدنه سد درتحلیل دینامیکی می گذارد.