سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد احمدیان – استادیار و عضو هیئت علمی گروه تولیدات گیاهی دانشکده فنی مهندسی تربت ح
فاطمه جاوید – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
زهرا مهدی شاهیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه ایلام

چکیده:

پرایمینگ یکی از تکنیک های بهبود بذر هاست که می توانددرصد و سرعت جوانه زنی , سبز شدن دانه و جوانه زدن بذرها را در شرایط محیطی تنش زا مانند شوری, خشکی و دما افزایش دهد.این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی بذور خاکشیر در آزمایشگاه دانشکده فنی مهندسی تربت حیدریه در سال ۱۳۸۷ انجام شد.تیمارها شامل ۴ سطح بذور پرایمینگ شده -۳ و ۶-و ۹- و ۱۲ -) و شاهد با ۳تکرار بودند.در این روش بذرهای خاکشیر به مدت ۲۴ ساعت در سطوح مختلف شوری و در ) دمای ۲۵ درجه سانتی گراد قرار داده شدند.نتایج نشان داد بذرهای پرایمینگ شده نسبت به شاهد دارای وزن ریشه چه و طول ساقه چه بیشتری بودند. همچنین سرعت جوانه زنی در بذرهای پرایمینگ شده بیشتر از شاهد بود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که پرایمینگ باعث بهبود مولفه های جوانه زنی خاکشیر می شود و مقاومت گیاه خاکشیر را در مرحله جوانه زنی افزایش می دهد.